This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Różewicz, Tadeusz, Slovak Reception

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–2014)

Reception

Poézia Tadeusza Różewicza je záznamom skúsenosti traumy, skúsenosti takej hlbokej a všeobjímajúcej, že vypaľuje nezmazateľné znamenie na každom myšlienkovom akte, na každej chvíli, každom geste - biľagom minulosti je poznačený každý okamih; neexistuje chvíľa slobodná, pozbavená zodpovednosti za to, čo uplynulo; Różewicz vlastne ani nehľadá oslobodenie od času, ani sa nesťažuje na beznádejnosť takéhoto počínania;

ak majú Różewiczove opisy a diagnózy negatívny charakter - keďže sa nemožno odpútať od minulosti, vedomie nesie jej biľag - práve táto negatívnosť je vždy chápaná v súvislosti s určitou autentickou skúsenosťou, ktorá fakticky vracia silu a význam básnickej výpovedi; básnik pred nami odkrýva nezvyčajné napätie vyrastajúce z konfliktu viery a ničoty, nádeje a zúfalstva, minulosti a pokusov o jej vymazanie.

Najnovšia Różewiczova básnická knižka Profesorov nožík je vlastne rozprávaním o pamäti, ktorá akoby nedovoľovala súčasnosti narodiť sa - pravdaže, súčasnosť je v týchto básňach prítomná, a to markantne, ako keby sa ju básnik usiloval chytiť pri čine, vo chvíli, keď sa deje.

Relatívne čerstvá básnická zbierka Tadeusza Różewicza vyšla v Poľsku v roku autorových osemdesiatín (2001) a patrí jednoznačne k vrcholom jeho tvorby; o niekoľko desiatok strán (po niekoľkých výberoch z tvorby) zmenšuje aj dlh, ktorý máme voči tomuto autorovi na Slovensku.

 

Karol Chmel (s pomocou Jacka Gutorowa)

 

Literature ::
Translation ::

minimap