This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herbert, Zbigniew, Hungarian biography

Image of Herbert, Zbigniew
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)

Biography

Zbigniew Herbert (1924–1998) költő, esszéista földalatti gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait is illegális körülmények között kezdte, részt vett a Honi Hadsereg szervezte ellenállásban. A háború után jogot, közgazdaságtant és filozófiát tanult. Költészetére jellemző, hogy különösen érzékeny a kor történelmi átalalkulásaiból következő morális konfliktusokra, ezeket univerzális perspektívába helyezi, szívesen használ régi korok mítoszaiból, művészeti alkotásaiból, természeti jelenségekből, szimbolikus jelentőségű történelmi és irodalmi alakokból építkező parabolákat. Mélységesen tiszteli az európai kultúra örökségét, mégis modern kifejezőeszközöket használ, filozófiai érdeklődése ellenére egyszerű nyelven szól, az etikai és egzisztencális problémák emelkedettségét ironiával és humorral ellensúlyozza.
Több nagy utazást tett Európában, előadókörutakat, felolvasásokat tartott. A nyugat-európai helyszínekhez kötődnek nagy hatású művelődés- és művészettörténeti esszékötetei, a Barbarzyńca w ogrodzie (Barbár a kertben) francia és olasz, a Martwa natura z wędzidłem (Csendélet zablával) a XVII. századi holland, a Labirynt nad morzem (Labirintus a tengerpartin) antik görög és római témájú tanulmányokat gyűjt egybe.  

Literature ::
Translation ::

minimap