This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 czhuplskdeenit
cz     
hu      
pl     
sk     

V cizině (Czech)

Na pojem vlast mám takovéhle měřítko: narodil jsem se v Čechách a pokládal jsem je za svou vlast. Když mi bylo čtrnáct, obsadili mou vlast cizinci, němečtí nacisté, a já, spolu s většinou národa, jsem upínal své naděje k okamžiku, kdy zemi obsadí cizí armády tehdejších spojenců. Čili vítal jsem cizí armády na území své vlasti, protože přinášely osobní svobodu, kterou lidem mého národa nacisti vzali.
V roce 1948 neobsadily Čechy cizí armá

[…]

Kraj rodzinny (Polish)

Jakie kryteria powienienem przyjąć, jeśli mam mówić o ojczyźnie?
Urodziłem się w Czechach, uważałem je więc za swoją ojczyznę. Miałem czternaście lat gdy kraj ten zajęli obcy – niemieccy naziści. Jak większość narodu, tak i ja wiązałem nadzieję z chwilą, kiedy mój kraj zajmą, także obce, wojska naszych ówczesnych sprzymierzeńców. Witałem więc na ojczystej ziemi obcych żołnierzy, bo przynosili nam wolność osobistą, odebraną mnie i moim rodakom przez nazistów.

[…]

Wiersze (Polish)

1.
Tak, tu powinniśmy przychodzić,
do próżnych i surowych wnętrz. Dziś,
kiedy nie mamy nic do przyniesienia, nic
co by miało ciężar, nic
prócz ciężarów własnych które
nikomu nigdy na nic.

Powinniśmy przychodzić tuż przed świtem
gdy za miastem słychać płacz pociągów,

[…]

Gedichte (German)

* * *

Siff schwimmt auf dem Fluß. Die Brücke hat sich gewöhnt.
Sie versucht nicht einen ihrer vielen Füße zu heben
und zu schütteln. Am oberen Lauf pflegen Frauen
ihre Körper. Über der schwarzen Innenstadt
schimmert das gerötete Lid der Wolken, unausgeschlafen.

Praze (Torso nadĕje) (Czech)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta

[…]

To Prague (1938) (English)

Ye faint of faith Bone gnawing time
has been her beauty giver
from wailing fields illuminated ever
those muralled texts of portals and of walls
Ever more thus
Ye faint of faith
Ever more thus

Beyond our rivers’ gates
hard hooves do thunder
beyond our rivers’ gates

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::