Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 czdehuplroskalbbgeneoeshritmkrusr
cz     
de  
hu         
la   
pl       
ro 
sk            

Praze (Torso nadĕje) (Czech)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta

[…]

Pradze (Polish)


Małowierni Czas kościożerny
jej tylko piękność dał
i każdy bólu krzyk i każda łza
w kamiennych tekstach murów trwa
Tak będzie wciąż
Małowierni
Tak będzie wciąż

Za wrotami naszych rzek
łomoczą kopyta
za wrotami naszych rzek

[…]

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (English)

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,

Születésnapomra (Hungarian)

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

[…]

Na moje urodziny (Polish)

Przeszły trzydzieści dwa lata,
mam niespodziankę dla świata
cacy
cacy.

Przy stoliku przy kawie
podarunek dziś sprawię
sobie,
tobie.

Lata jak wiatr przemijają,
a pieniędzy ciągle brak.
Tak, Ojczyzno
moja, tak!

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::