This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 czhuplskdeenit
cz     
hu      
pl     
sk     

Messze, messze (Hungarian)

Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.

Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.

[…]

Ďaleko...ďaleko... (Slovak)

Španielsko. Pestré sukne lúk.
Na minarete tiene. Hluk.
Doňa si vyšla na balkón.
V súmraku pod balkónom don.

Taliansko. Aj obloha
je ukradnutá - od boha.
Vrie voda fontán. Lacný flirt.
Z mramoru amor. Vôňa mýrt.

Grécko. Tie rumy v údolí.
Z vrchov sa večne kúdolí.
Povetrie husté, pustá zem.
Pastieri stáda ženú sem.

[…]

Pradávna (Slovak)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2

[…]

Ősidők (Hungarian)

1
Alfa vagyok.
Testem ősi
szomorúságban fürdőzik,
tovatűnnek
a megsebzett csillagok,
az álom csak
ujjhegyével simogatja
arcomat,
gondolattalan képek,
képtelen gondolatok.
FÁJSZ.

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Slovak)


Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám

[…]

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Polish)


Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::