Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 czdehuplroskalbbgeneoeshritmkrusr
cz     
de  
hu         
la   
pl       
ro 
sk            

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (Hungarian)

Mindig tágas, laza formákra vágytam,
ne legyen túl költészet, se túl próza,
a megértést szolgálja, senkit se téve ki,
se szerzőt, se olvasót, fennköltebb gyötrelemnek.

A költészet mélyén ott a szégyen:
fakad valami belőlünk, s nem tudtuk, hogy bennünk honol,
pislogunk, mintha tigris ugrott volna ki jobbkezünkből
s megállna fényben, farkával csapkodva oldalát.

[…]

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Slovak)


Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám

[…]

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Polish)


Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko

[…]

Strand (Hungarian)

A strandon általában van víz.
     Ha tenger van, az az igazi strand,
mert vagy a medencébe nem férek bele,
     vagy más nem fér a medencébe tőlem.
Egy strandoló sok strandolót terem,
     körülölel a napolajszaguk,
és mindig van valami megafon,
     és az nem hagy békén többek között.
Egyes strandokon lehet enni-inni,

Kúpalisko (Slovak)

Na kúpalisku väčšinou je voda.
     Ak je more, to je ozajstné kúpalisko
lebo bud'sa nezmestím do bazénu
     alebo iní sa nezmestia do bazénu kvôli mne.
Jeden kúpajúci sa urodí viac kúpajúcich sa
     obklopí ma zápach oleja na opalóvanie
a vždy je nejaký megafón
     a ten ma vyrušuje okrem mého.

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::