This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Zima

Portre of Válek, Miroslav

Zima (Slovak)

V zime sú veci čistejšie a belšie. Je sneh
a belasosti všade, až to bolí.
Len ona češe prúdy svojej smoly.
Víchor ako britva, stromy z kože zdiera,
kdesi vo mne zaskučalo zviera.
Prichádza noc,
objektív luny otočí a poutiera
a do rána ju z každej strany sníma.
A to je už tmavomodrá zima.

Moja zima je biela. Vetry náhodné
sotva šteknú spod brán.
Moja zima je dobrá.
Zaho
ďme
starý klobúk melanchólie
a bežme prostovlasí do strmého brehu.
Moja zima je nežnos
ť,
iskrenie hviezd
a číry jagot snehu.

Ešte sú iné zimy, v ktorých spomeniem
ružovú zimu tvojho tela.
Nadýchal som sa zimy ružovej,
omrzela ma zima biela.
Zo všetkých zím jak ponorka som ustal.

Hlt vzduchu do p
ľúc, ako nôž!
Chcem poču
ť pukať kĺby kremeňa,
chcem drsný vlas čiernej zimy
omota
ť si okolo prsta.
Nech na sneh kvapká
krv obyčajná,
ľudská,
červená.minimap