This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Night after Night (Už koľkú noc in English)

Portre of Válek, Miroslav

Back to the translator

Už koľkú noc (Slovak)

Studený vietor okenicou plieska,
v ďalekých výškach bzučí hviezdny roj.
Už koľkú noc,
už koľkú noc tak ťažko je jak dneska?
Si jediná láska moja, šťastie moje, osud môj.

Bdiem celú noc jak postrelené zviera.
Strach obklopil ma ako bodľače.
Čomu sa zdravá myseľ veriť vzpiera,
zúfalé srdce stokrát oplače:

Ak neľubiš ma, nemáš ma už rada,
tak aspoň jedným chladným riadkom vysmej sa.
Veď moja láska, čo tak kruto stráda,
nebude preto menšia, hrdosť pyšnejšia.

Studený vietor okenicou plieska,
v ďaľekých výškach bzučí hviezdny roj.
Už koľkú noc,
už koľkú noc tak ťažko je jak dneska?
Si jediná láska moja, šťastie moje, osud môj.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)58-58
Publication date

Night after Night (English)

The cold rain’s pattering on a window pane
at distant heights buzzing swarms of stars shine.
Night after night,
countless of them I sleep in pain.
You are the only love, happiness, destiny of mine.

Been awake for whole night like a wounded beast.
The fear seized me with its thorns.
What sober mind tries to resist,
desperate heart hundred times mourns.

If you do not love me, care for me no more
send me just one cold-line sneer
My love, which has so much borne,
won't be weaker nor the pride to me dear.

The cold rain’s pattering on a window pane,
at distant heights buzzing swarms of stars shine.
Night after night,
countless of them I sleep in pain.
You are the only love, happiness, destiny of mine.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAmazon Kindle Edition
Source of the quotationCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Bookpage (from–to)Kindle Locations 110-127
Publication date

minimap