This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Word (II) (Slovo (2) in English)

Portre of Válek, Miroslav

Back to the translator

Slovo (2) (Slovak)

Komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom

Tak si ju berte, keď sa ponúka.
Ťahajte si jej meno z klobúka.
No to sa vie, že ide o hazard!
A čo je život? Možno tiež len žart.

Že chránila si pre vás všetok peľ?
Že preplakal ju, prežil, prebolel?
No vidíte: už k sláve privoňal!
Cha! Poznáme to: profesionál.
Znova si zloží, čo mu napadne
- raz ostýchavé a raz nápadné.
A ona predsa je tu pre rozkoš.

Zadržte, prosím. Slovo je aj nôž.
Zmiernite radšej ľahkovážny tón.
Je slovo nad smrť, slovo nad zákon.
A že s ňou toľkí žili intímne?
Raz budú pri nej stáť jak pri hymne.

Chcite ju menej mať a viacej rozlúštiť.
Je báseň lož a báseň čistý štít,
no každá chodí v inom kabáte
a vaša je, len keď ju nemáte.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)212-213
Publication date

Word (II) (English)

To the communistic party which teach me to be a human being

Well, have her when she herself offers.
From a hat draw the name of hers.
Well, obviously, it is a gamble business!
And what's the life? A joke, which you can't miss.

You think she kept all her pollen for you only?
He cried for her, lived for, took all pain lonely?
You see: he has already met with the fame!
You know: professional, they’re all the same.
Again he writes whatever
- here eccentric there times over
But still she is here to please us.

Hold on please, the word is also a knife.
You'd better keep your light-hearted tone rather low.
The word might be over the death, over the law.
Many lived with her intimately, you say?
They are going to pay the respect one day.

Do want her less to have and more to puzzle out.
One poem may lie, another one is a white cloud,
though everyone is in the different coat
and you get her right only when you don't.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAmazon Kindle Edition
Source of the quotationCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Publication date

minimap