This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Nur so (Len tak in German)

Portre of Válek, Miroslav

Len tak (Slovak)

Len tak,
ako keby som ťa stretol náhodou,
ako keby som ťa stretol na ulici v prudkom daždi,
ako keby som ťa mohol odviezť loďou,
len tak mimochodom
poviem: „Mám ťa rád!“
Povieš: „Ach! Ako každý!“

Také pokorenie!
Možno by to bolo práve v auguste.
Zahanbený až po korene
stromov,
krútil by som kľúčom na prste,
povedal by som ti: „Poďme domov!“
Len tak,
ako náhodou.
A mimochodom.

Bolo by to asi v stredu, o pol štvrtej pred obchodom,
pri vedľajšom vchode,
kde sa predávajú spomienkové predmety
a vzducholode.
Zašepkala by si:
„Ale? A kam?“
Spýtal by som sa ťa: „Čo je ti?
Preboha, vrav, tak čo je ti?“
„Ach, nič,“ odvetila by si,
„iba, že si to povedal tak náhle
a mimochodom...“

Kde si?
Stále sa desím,
že ťa stretnem v noci,
v letnej horúčave,
keď mŕtva luna stojí za oknom
jak hypnotizovaný spáč
a keď sa ľakám,
že ma už zasa tuší
plač.

Keď pijem čaj
a meliem kávu,
keď sa bojím,
aj keď si kabát obliekam,
ustavične mám v hlave
to tvoje: „A kam?“
Ktoviekam!
Niekam, kde by som ti bol blízko
ako stromu strom,
kde by som sa ti prezradil,
ako prezrádza sa voda vode,
len tak,
ako náhodou.

Ako keď prší.PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)190-191
Publication date

Nur so (German)

Nur so,
als hätte ich zufällig dich getroffen,
als hätte ich dich auf der Straße im strömenden Regen getroffen,
als könnte ich dich auf einem Schiff fortfahren,
nur so im Vorübergehn
sage ich: „Ich liebe dich!”
Sagst du: „Ach! Wie jeder!”

Solch eine Schande.
Vielleicht wäre dies gerade im August.
Beschämt bis unter die Wurzeln
der Bäume,
würde ich den Schlüssel in den Fingern drehen,
würde dir sagen: „Gehen wir heim!”
Nur so,
wie zufällig.
Und im Vorübergehn.

Es wäre so
am Mittwoch, um halb vier vor dem Geschäft,
am Seiteneingang,
wo man Andenken verkauft
und Luftschiffe.
Du würdest flüstern:
„Aber wohin?”

Ich würde dich fragen: „Was ist dir?”
Um Gottes Willen, sag, was ist dir?”
„Ach, nichts”, würdest du sagen,
„nur, dass du das so plötzlich gesagt
und im Vorübergehn...”

Wo bist du?
Dauernd fürchte ich,
dass ich dich treffe bei Nacht,
in sommerlicher Hitze,
wenn der tote Mond hinter dem Fenster steht
wie ein hypnotisierter Schläfer
und wenn ich fürchte,
dass mich schon wieder vermuten
die Tränen.

Wenn ich Tee trinke
und Kaffee mahle,
wenn ich mich fürchte,
und wenn ich den Mantel anziehe,
dauernd hab ich im Kopf
dies dein: „Aber wohin?”
Wer weiß wohin?
Irgendwohin, wo ich dir nahe wäre
wie ein Baum dem anderen,
wo ich mich dir verraten würde,
wie sich das Wasser dem Wasser verrät,
nur so
wie durch Zufall.

Wie wenn es regnet.


Source of the quotationGedichte, Suhrkamp Verlag, 1969

minimap