This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Estetika

Portre of Válek, Miroslav

Estetika (Slovak)

1
Podivní vojaci
v krčme na spadnutie
prevraciame nočnú oblohu
jak ve
ľký čierny džbán.

Popíjame unavené dažde jesene.

A tak pozde
a tak márne
atak slnka začne sa.

Kohúty už odtrúbili dávno svitanie.
Na nás si
ľahla noc.
Útočí na nás bubnová pa
ľba melanchólie,
tlačí nás k zemi slzotvorný spleen.
A oddávna pletie sa nám v pomätenej mysli
smutná, malá násobilka odvahy:
Píšeme
zotierame,
zotierame,
zotierame,

2
A potom ráno:
Akýsi priate
ľ,
dobrý známy,
akási kdesi videná už tvár
pozerá na mňa oknom kaviarne.
Vstane, kývne prstom, zahrozí,
povetrie je plné ekrazitu
a nad nami detonujú oblaky.
- Básnik, uteč, básnik, mlč!
Premie
ľaj si na obdratom mlynku
perly s
ĺz,
krúpy hviezdičiek,
neskonalej lásky
sladký perníček.

Básnik, mlč!

3
To som ja,
zafú
ľaný večný učeň múz.
Zavesil som sa na krk životu,
napil som sa jeho horkej krvi.
A teraz vystupujem zo seba
jak rieka z brehov
a nesiem slovo ešte žeravé,
slovo ešte nenarodené a slepé,
spravím vám z neho krásnu sponu do vlasov,
ostrý nôž a pluh
a všetko, čo sa vám len zachce,
každý predmet nevyhnutný pre š
ťastie.
Rozkážte, a budú kvitnú
ť stromy.
Povedzte, a bude zvoni
ť štrk.
Usína
ť budete s mojím slovom v srdci
a zobúdza
ť vás bude k životu.

Ale ke
ď raz
v studenom a hustom daždi
pocestujeme spolu do práce
a ukradomky dotýka
ť sa budem
vašich vlhkých pláš
ťov,
usmejte sa na mňa
aspoň očami.PublisherDotyky
Source of the quotationhttp://www.zones.sk/

minimap