This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Mesto

Portre of Strážay, Štefan

Mesto (Slovak)

Sochy v meste sú zahalené,
už dlho.
Je to ako zlé znamenie.
Téma: zúfalstvo.
Mínulosť nejestvuje,
budúcnosť je prikrytá
a na tom,
čo je pod impregnovaným,
pogumovaným plátnom,
pracuje čas
a nevieme ako,
keď nevidíme.


PublisherInteriér. Slovenský spisovateľ 1992

minimap