This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Nyomasztó álmok (Ťažké sny in Hungarian)

Portre of Strážay, Štefan
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Ťažké sny (Slovak)

Ťažké sny
Niečo je medzi nami, šálka,
ktorú odložím,
ľalia, odhrniem ju, záclona,

ale všetko je také ťažké.
Predsa však stojím, kde si stála,
ale ty

- minuli sme sa -
mlčíš už v kúte,
čo po mne zostal celkom prázdny.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV
Source of the quotationBásnické dielo - Štefan Strážay, ISBN: 978-80-8101-565-6
Bookpage (from–to)65-65
Publication date

Nyomasztó álmok (Hungarian)

Nyomasztó álmok
Közénk férkőzött valami, csésze,
mit elteszek,
liliom, odébb tolom, függöny,

de minden oly nyomasztó.
Ám jóllehet ott várok, ahol te álltál,
de te

- mellőztük egymást -
az utánam csonkig megüresedett
sarokban révedsz.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap