This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rúfus, Milan: Sestrička nádej

Portre of Rúfus, Milan

Sestrička nádej (Slovak)

Ani ja nemám inú voľbu
ako, súc živý, ži
ť.
A každ
ý deň
do každej jeho chvíle
vodím si presne zničite
ľné telo.
A ke
ďže nádej morzeuje: život,
zatia
ľ čo beznádej predbieha možnú smrť,
je rozhodnuté za mňa -
straním nádeji.

Môžete si ma kedyko
ľvek nájsť
blízko jej skrytých ciest.
Hovoriaceho či tichého.

Ja strážim
ľudský sen.
A trvám
tam, kde stojím.

Nie som k vám hrub
ý.
Iba sa o vás bojím.


PublisherMilan Rúfus - Prísny chlieb, Smena, Bratislava, 1987

minimap