This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Prokešová, Viera: Po búrke

Portre of Prokešová, Viera

Po búrke (Slovak)

Vjlchádzame z domu,
chodník je pln
ý nalámaných
lesklých konárov, farby
svietia ako jazvy, vzduch
zrazu je slnečný, vôbec,
všeličo sa zmenilo,

iba tvoja číhavá
selektívna pamä
ť
čaká na všetko,
čo bolo.


PublisherViera Prokešová - Pleť, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1998

minimap