This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Prokešová, Viera: Alebo

Portre of Prokešová, Viera

Alebo (Slovak)

Netrpezlivosť
celú ťa premkne, drži ťa
v suchej dlani,
obrátená chrbtom k nemu
znehybnievaš, v priehlbine
jastrabieho svetla, poh
ľadom
dot
ýkaš sa zvinutých
brehov praskavého mesiaca,
teraz, alebo
teraz.


PublisherViera Prokešová - Pleť, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1998

minimap