This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Päť hladkých kameňov

Portre of Podracká, Dana

Päť hladkých kameňov (Slovak)

Chrám hriešnych -
taká vášeň, že; spoma
ľuje dych
a odvahu dotknúť sa,
aby sa nezmen
šovala túžba –
zamŕzam od nôh,
ke
ď snímaš zo mňa hrôzu,
desíš sa vlastnej hlbiny,
tvoj strach je vo mne.
Nad ústa naklonený
nahý, krásny Dávid –
dotyk –
päť hladkých kameňov:
čelo, prsia, brucho, dno
hviezdy.
Chráni
š má nahotou svojho
otca, chránim ťa nahotou svojej
matky.
Vedľa nás m
ŕtvy Goliaš.
Ak z teba
prúdi do mňa odpú
šťanie,
potom je smrť
príčinou lásky.Source of the quotationxxx

minimap