This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Kráľovský princíp

Portre of Podracká, Dana

Kráľovský princíp (Slovak)

Koruna a žezlo
splynuli s purpurovým svetlom zapadania,
dvorana je prázdna –
intarzované parkety
s ľaliami
dokážu pohlti
ť vzlyk, vzdych vášne,
neutíšiteľný, tlmený krok vyznaní,
a milenku
obostrie
ť hradbami
z hermelínového plášťa –
nahota je vratká púš
ť, labyrint
z dún a piesku, v ktorom sa
zos
ýpajú stopy, zosúvajú
tváre –
keby som celá
nebola súčasne textom,
jednoducho, tak ako hrobku,
obsiahol by si ma
telom.minimap