This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ondruš, Ján: Osvienčimský oheň

Portre of Ondruš, Ján

Osvienčimský oheň (Slovak)

Vstal plameň, potočil sa,
urobil dva-tri kroky.

Koľkými jazykmi začal prosiť.
Koľkými rukami posunkoval.
Koľkými nohami prešľapoval.

Snáď bolo možné pozrieť oknom.
Horiacim oknom.

Alebo udrieť na dvere.
Horiace dvere.

Alebo sadnúť za stôl.
Horiaci stôl.

Bol taký rozrušený, taký živý, taký ľudský,
mal ako studňa hĺbku a dno,

môžeš doň siahnuť rukou,
hodiť naň papierovú loďku, ktorá tancuje na vlne,
prejsť nožom a hladina sa za ním zavrie.

Pozreli doň ako do priezračných očí,
videli na druhú stranu,

boli tam korene, dozrieval
a dal sa trhať po jednotlivom plameni

a hádzať na misku, ktorá
pod váhou plameňa neklesala.PublisherKalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV
Source of the quotationTrnavská skupina - Konkretisti, ISBN: 8071499145
Bookpage (from–to)210-211
Publication date

minimap