This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lenko, Július: Poludnie

Portre of Lenko, Július

Poludnie (Slovak)

Obloha je ako čistý cylinder.
Pod ním pokojne horí
nehybný plameň slnca;
posvieti každému, kto vyjde z domu,
posvieti oráčovi
aj pokrývačom ciest,
pomôže pri hľadaní, naľaká pri klamaní.
Kiež by mi toto jasné svetlo
pomohlo nájsť dávny sen,
dávne detstvo, dávnu báseň,
aj to, čo spôsobuje ľuďom rany.

Kiež by ho boh pred domami stohy.
Ľudia, pretrite si oči,
pravda oslepí iba na chvíľu,
potom podá správnu mapu.

Keď vrchy narastú
a ruka súmraku zníži knôt,

v samote budeme snívať
o tom, čo videlo srdce,
a možno nájdeme,
možno vskutku stretneme seba.

Keď v každom domku šírej roviny
odbijú polnoc hviezdne hodiny.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava
Source of the quotationJúlius Lenko - Objatie
Bookpage (from–to)14-14
Publication date

Delelő (Hungarian)

Az égbolt akár egy tiszta cilinder.
Alatta békésen ég
a nap mozdulatlan lángja;
világít mindenkinek, aki kijön a házból,
világít a szántóvetőnek
s az útburkolónak is,
segít a keresésben, ijeszt a cselvetésben.
Bárcsak ez a tündöklő világosság
segítene megtalálni a régi álmom,
gyermekkorom, a régi versem,
s azt is, mi ejt sebet az emberekben.
Bárcsak kazlakban állna a fény a házak előtt.
Emberek, nyissátok ki a szemeteket,
az igazság csak egy pillanatra vakít,
azután helyes irányt mutat.
Amikor megnőnek a hegyek,
s az alkony lecsavarja a lángot,
magányunkban majd arról álmodunk,
hogy mit látott a szívünk,
s talán megtaláljuk,
talán valóban találkozunk önmagunkkal.
Majd ha már minden ház aludni tért rég,
s a csillagóra elüti az éjfélt.Uploaded byRépás Norbert
PublisherMadách Könyv- és Lapkiadó n.v., Bratislava
Source of the quotationJúlius Lenko – Válogatott versek
Bookpage (from–to)98-98
Publication date

minimap