This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Laučík, Ivan: Marcové zariekanie

Portre of Laučík, Ivan

Marcové zariekanie (Slovak)

Nech vypovie sneh
v ihliciach borovice,
čo je ešte objatím...
Nech sú zahrnuté v správach aj slnečné noci!
Nech ticho na nás nezabúda,
ako my nezabúdame na plamienok
ponechaný v jaskyni!

Píšem vám z budúceho prázdna
vklineného už do tejto chvíle a z neistého
miesta na mapách:
Tu zariekam vetristú noc,
aby nezhášala naše sviece,
ke
ď už marcové hviezdy musia vyšumieť.PublisherHavránok

minimap