This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Šťastie

Portre of Kolenič, Ivan

Šťastie (Slovak)

Vždy som túžil vlastniť nejaké malé väzenie,
áno, príjemný útulný priestor,
stačilo by mi len nieko
ľko všivavých metrov,
áno, áno, strašne by som chcel
svoje súkromné väzenie,
s poškriabanými stenami, s nápismi smr
ť a nuda,
a s hajzľovou misou bez dosky,
so studenými kachličkami,
ktoré vyšliapali bosé nohy odsúdeného,
s nikdy sa nezatvárajúcim oknom – aká zima.
Len zima a zima a zima!

Ó, kto by nechcel skvelú kamennú celu,
s fiz
ľom a obuškom.
S úzkym pásikom svetla,
presvitajúcim cez malé okienko na dverách...PublisherKorienky neviditeľnosti

minimap