This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: To You (Tebe in English)

Portre of Janík, Pavol

Tebe (Slovak)

Pochádzaš z vône.
Pokrčený kvet.
Vdychujem ťa zauzlenú ako dym.
 
Obývaš hviezdnatú oblohu
a ciferníky digitálnych hodín.

Omamuješ ma spoľahlivo
a rýchlejšie ako svetlo.

Bolieva ma z teba hlava
a dodnes si ťa mýlim s hudbou.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)43-43
Publication date

To You (English)

You come from a scent.
A crumpled flower.
I inhale you tangled like smoke.

You inhabit the starry sky
and dials of digital watches.

You stupefy me dependably
and faster than light.

My head aches from you
and to this moment I mistake you for music.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap