This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Family Study (Rodinná štúdia in English)

Portre of Janík, Pavol

Rodinná štúdia (Slovak)

Vždy, keď myslím na teba,
svitá nad Buenos Aires
a Atlantik má nevysvetliteľnú farbu tvojich očí.

Cudzokrajné vtáctvo
nám hniezdi na televíznej anténe,
až má z toho hlásateľka
perleťový účes
a úsmev dokonale blond.
Tvrdí, že večnosť trvá už celý rok.
Správy o počasí za ňu hlási
dúhový papagáj.

Na svadobnú cestu
nám želá malú oblačnosť
a úspech veľký aspoň ako objavenie Ameriky
či rekordný let pštrosa z Austrálie
do európskej zoologickej záhrady.

Vždy, keď myslím na teba,
svitá nad Buenos Aires
a vietor víri letáky
všetkých aerolínií sveta.

Atlantik nepripúšťa nijaký ďalší svetadiel.
Je číry ako kameň vzácnej čistoty.

Mihotavou hĺbkou sa napriek tomu podobá otázke,
ktorú naliehavo kladie tvoje telo.

Deti neúnavne hľadajú odpoveď
v doteraz nenapísaných knihách
a vystrihujú si z nich pestré obrázky.

Deje sa to v dome,
za ktorého oknami planie každý večer ohňostroj.

Vždy, keď myslím na teba,
svitá nad Buenos Aires.
Aj dnes je Atlantik z toho celý bez seba.
Je úplne svetloplachý,
aké bývajú len neviditeľné úkazy.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSmena, Bratislava / Edícia Mladá tvorba
Source of the quotationNezaručené správyv
Bookpage (from–to)63-65
Publication date

Family Study (English)

Always when I think of you
dawn breaks above Buenos Aires
and the Atlantic has the inexplicable color of your eyes.

Exotic birds
nest on out TV aerial
until the announcer
has a pearly hairdo
and complete blonde smile.
She claims that eternity has already lasted a whole year.
The weather forecast
announces in her place
a rainbow parrot.

For our wedding route
it wishes us little cloudiness
and success at least as large as the discovery of America
or the record flight of the ostrich from Australia
to the zoological gardens of Europe.

Always when I think of you
dawn breaks above Buenos Aires
and the wind whirls the pamphlets
of all the airlines in the world.

The Atlantic does not admit any other continent.
It’s clear as a stone of precious clarity.

Despite its twinkling depth it resembles a question
which posed passionately by your body.

Children search tirelessly for an answer
till now unwritten in books
and cut out colorful pictures from it.

It happens at home
behind whose windows fireworks blaze every evening.

Always when I think of you
dawn breaks above Buenos Aires.
And today, too, the Atlantic is completely upset.
It’s completely bashful
as its accustomed only to invisible phenomena.Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom 2014
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreamsv
Publication date

Related videos


minimap