This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Tribute (Pocta in English)

Portre of Janík, Pavol

Pocta (Slovak)

Mávnutím ruky
rozbíjaš oblohu.

Ctitelia tebe oddaní až na smrť
sú vo vytržení.
Toľko ctiteľov,
že ich po mene pozná
iba archív.

A koľkých ešte len očaríš?!

Želáš si ďalšiu slávnosť na svoju počesť,
aspoň báseň,
odblesk rinčiaceho defilé.
Je mi cťou,
šľachetná armáda.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)19-19
Publication date

Tribute (English)

With a move of arm
you break the sky.

Your admirers, to death to you devoted,
are in extasy.
There is so many of them,
only archive can know them
by the name.

And how many more will you charm?!

You want some more glory to add to your tribute,
at least a poem,
the deflection of loud defile.
I am honored, my
noble army.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap