This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Night Bus (Nočný spoj in English)

Portre of Janík, Pavol

Nočný spoj (Slovak)

Obdivujem úsmevy
voskových figurín
a opilcov.
 
Ich vieru.
Ich pokoru.
Ich presnosť.
Ich neomylnú múdrosť
stanovenú úradom pre normalizáciu.
 
Obdivujem
ich vytapetované duše
plné svetla a brokátu.
Ich zodpovednosť a právomoc
presahujúcu
ceny taxíkov a vína.

Desí ma iba ľahostajnosť,
s akou načúvajú
ťažkému dychu posledných trolejbusov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)37-37
Publication date

Night Bus (English)

I admire the smiles
of the wax figures
and the drunks.

Their faith.
Their humility.
Their precision.
Their infallible wisdom
determined by the office of normalization.

I admire
their wallpapered souls
full of light and brocade.
Their responsibility and legality
surpassing
the price of taxis and wine.

I’m terrified by the indifference
with which they listen
to the heavy breathing of the last trolley buses.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap