This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: An Emergency Landing in Your Hair (Núdzové pristátie v tvojich vlasoch in English)

Portre of Janík, Pavol

Núdzové pristátie v tvojich vlasoch (Slovak)

Lietadlá si namýšľajú,
že sú viac ako lode,
ale pýcha predchádza pád.

Smútok z víťazstva
je neznesiteľný.

V tme tvojich vlasov
sa mihajú žiarivé trosky
vzdušných plavidiel
a na dno očí
ti klesajú trblietavé záhady.

Bez slova
- ako úsmev v tvojich ústach
čakám na svoju príležitosť.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAtrakt, Bratislava 1991
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)71-71
Publication date

An Emergency Landing in Your Hair (English)

Planes got it into their heads
that they were better than ships,
but pride comes before a fall.

The sadness of victory
is unbearable.

In the darkness of your hair
glitter the tiny wrecks
of airships
and to the bottom of your eyes
sink sparkling mysteries.

Speechlessly
- like the smile on your lips
I’m awaiting my opportunity.Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom 2014
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreams
Publication date

Related videos


minimap