This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Astonishment (Úžas in English)

Portre of Janík, Pavol

Úžas (Slovak)

Vystieram vodu,
v ktorej sa zračíš.

Krikom upchávam
tušené odtoky.

Takto zbavený reči
oslovujem ťa dychom.
Až sa ľadom zasklievaš predo mnou
ako pred prievanom.

Neúnavne búšiš pod meravou hladinou
a na okamih rozsvecuješ dno,
aby som uzrel deň,
ktorý sa v tebe ešte len zažne.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSmena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)66-66
Publication date

Astonishment (English)

I stretch out the water
in which you are reflected.

With a shout to stop
all possible outflows.

I address you by breath
such release of speech.
Until you are glassy with ice before me
as before a draught.

Tirelessly you quiver under the numb surface
and on the bottom for a moment gleam
so that I glimpse the day,
which will only light up in you.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap