This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hevier, Daniel: spis mieszkańców (Sčítanie obyvateľstva in Polish)

Portre of Hevier, Daniel

Sčítanie obyvateľstva (Slovak)

býva tu jeden pavúk za klavírom
hojdá sa v sieti upletenej
z blues a sonatín

v záchode šuchoce myš
a v záclonách duch zomretej matky

za knihami spí
malý starý škriatok
ktorý sa po nociach prehrýza
strateným časom
marcela prousta

okolo lampy
večer krúži nočná mora
vytvorená z prachu a svetla

rybičky v akváriu
si svietia vlastnými kostričkami

sú tu
pravdaže
nejakí ľudia
ale len ako príloha
príslušenstvo
k tajnému životu naozajstného obyvateľstva
ktorému patrí tento vesmír

 PublisherHEVI
Source of the quotationBásne z reklamnej kampane na koniec sveta
Bookpage (from–to)pp. 35
Publication date

spis mieszkańców (Polish)

mieszka tu jeden pająk
huśta się w sieci uplecionej
z bluesa i sonatin

w łazience szeleści mysz
a w firankach duch zmarłej matki

za książkami sypia
stary skrzat
który po nocach przegryza się
przez stracony czas
marcela prousta

wieczorem
wokół lampy krąży ćma
stworzona z kurzu i światła

rybki w akwarium
przyświecają sobie własnymi szkieletami

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 54
Publication date

minimap