This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hevier, Daniel: Hamlet, mad as ever (Hamlet, ako vždy šialený in English)

Portre of Hevier, Daniel

Hamlet, ako vždy šialený (Slovak)

Počítač J. S. Bach
skladá hudbu
k televíznym reklamám
na protiobézne kreslá.

Počítač Leonardo
ma
ľuje tisíci prvý originál
Mony Lisy
a zásielky pod
ľa subskribčného zoznamu
odosiela prvým milionárom.

Počítač Hemingway
píše memoáre
skrachovaným politikom.

Počítač Napoleon
pripravuje
materiály pre nový variant
psychedelickej vojny.

Počítač Galileo
odvoláva svoju teóriu
elastického vesmíru.

Počítač Seneca
reční v OSN o ženskej otázke
a hromadných samovraždách
ve
ľrýb.

Počítač Adam
a počítač Eva
vyrábajú nové počítače.

Počítač Hamlet
sa zasekol,
donekonečna opakuje
akúsi nezmyselnú otázku.PublisherElektrónkový klaun, Slovenský spisovateľ 1983

Hamlet, mad as ever (English)

Computer J. S. Bach
composes music for television adverts
for anti-obesity armchairs

Computer Leonardo
paints a thousand first time originals
of the Mona Lisa
and according to a subscription list
he mails to the first millionaire

Computer Hemingway
writes the memoirs
of failed politicians

Computer
Napoleon prepares
materials for a new variant
of psychedelic war.

Computer Galileo
recalls his theory
of elastic space.

Computer Seneca
makes a speech in the UN on the women's question
and the mass suicide
of whales

Computer Adam
and computer Eve
produce new computers

Computer Hamlet
is jammed, he endlessly repeats
some nonsensical question.


Source of the quotationOne Hundred Years of Slovak Literature

minimap