This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hevier, Daniel: Hamlet, wie immer verrückt (Hamlet, ako vždy šialený in German)

Portre of Hevier, Daniel

Hamlet, ako vždy šialený (Slovak)

Počítač J. S. Bach
skladá hudbu
k televíznym reklamám
na protiobézne kreslá.

Počítač Leonardo
ma
ľuje tisíci prvý originál
Mony Lisy
a zásielky pod
ľa subskribčného zoznamu
odosiela prvým milionárom.

Počítač Hemingway
píše memoáre
skrachovaným politikom.

Počítač Napoleon
pripravuje
materiály pre nový variant
psychedelickej vojny.

Počítač Galileo
odvoláva svoju teóriu
elastického vesmíru.

Počítač Seneca
reční v OSN o ženskej otázke
a hromadných samovraždách
ve
ľrýb.

Počítač Adam
a počítač Eva
vyrábajú nové počítače.

Počítač Hamlet
sa zasekol,
donekonečna opakuje
akúsi nezmyselnú otázku.PublisherElektrónkový klaun, Slovenský spisovateľ 1983

Hamlet, wie immer verrückt (German)

Der Rechner J. S. Bach
komponiert Musik
zur Fernsehreklame
für Schlankheitssessel.

Der Rechner Leonardo
malt das tausendste Original
der Mona Lisa,
und die Sendungen – gemäß Abonnentenliste –
verschickt er an die ersten Millionäre.

Der Rechner Hemingway
schreibt Memoiren
für abgehalferte Politiker.

Der Rechner Napoleon
erstellt
Materialien für eine neue Variante
des psychedelischen Krieges.

Der Rechner Galileo
widerruft seine Theorie
des elastischen Weltalls.

Der Rechner Seneca
redet in der UNO über die Frauenfrage
und die Massenselbstmorde
der Wale.

Der Rechner Adam
und der Rechner Eva
stellen neue Rechner her.

Der Rechner Hamlet
ist steckengeblieben,
ewig wiederholt er
irgendeine sinnlose Frage.Source of the quotationBlauer Berg mit Höhle, Modrý Peter Verlag, 1994

minimap