This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hevier, Daniel: Hamlet, ako vždy šialený

Portre of Hevier, Daniel

Hamlet, ako vždy šialený (Slovak)

Počítač J. S. Bach
skladá hudbu
k televíznym reklamám
na protiobézne kreslá.

Počítač Leonardo
ma
ľuje tisíci prvý originál
Mony Lisy
a zásielky pod
ľa subskribčného zoznamu
odosiela prvým milionárom.

Počítač Hemingway
píše memoáre
skrachovaným politikom.

Počítač Napoleon
pripravuje
materiály pre nový variant
psychedelickej vojny.

Počítač Galileo
odvoláva svoju teóriu
elastického vesmíru.

Počítač Seneca
reční v OSN o ženskej otázke
a hromadných samovraždách
ve
ľrýb.

Počítač Adam
a počítač Eva
vyrábajú nové počítače.

Počítač Hamlet
sa zasekol,
donekonečna opakuje
akúsi nezmyselnú otázku.PublisherElektrónkový klaun, Slovenský spisovateľ 1983

minimap