This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Enkaustika

Portre of Haugová, Mila

Enkaustika (Slovak)

tiene,
s ktorými bdieme ich
prísnos
ť netkvie v predĺžení,
ale v tom, že poznajú hranicu na ktorú
vrstvíme návratné sny, dúhy, predobrazy ciest,
lúku mora so zlomenými steblami, po vlnách kráčajúce peny,
vtákov s hrdlami v golieroch krvi, seba
vo vlastnej pomaly sa zvliekajúcej koži,
oči dvíhajúce sa z októbrového lístia, neúnavný pohyb,
trblietanie dávno vyhasnutých hviezd,
zjemnený a presvetlený
pohyb tvojho tela,
úzkos
ť jaskyne.


PublisherNostalgia

minimap