This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Anima participation mystique (Anima participation mystique in Hungarian)

Portre of Haugová, Mila

Anima participation mystique (Slovak)

...je ťažká, vlhká ranná hviezda. Bez pamäti.
je kameň z mora, dve spletené telá (dokonalý stav),
aspoň v prstoch musí čosi zostať (tušenie konca vecí)
...je popol hviezd. Obrátené hladné kamene,
pažravý kráter seba, krátka nehybnosť pohlaví,
nádeje? na freskách Pompejí muž s vežou seba,
vtáči krik ženy. Spln tela.
...je mlčanie. Tvoje moje meno, tajný súzvuk,
odpustenie. Kto, komu a prečo? opakujem sa – v sebe.


PublisherNostalgia

Anima participation mystique (Hungarian)

...súlyos, párás a reggeli csillag. Emlékezet nélküli.
tengerből való a kő, összefont testek (idilli állapot),
legalább az ujjbegyekben maradjon valami (dolgok végét sejtő)
...csillaghamu. Fordított éhes kövek,
önmagát emésztő kráter, nemek és remények rövid
mozdulatlansága, Pompeii freskóin férfi magánya tornyában,
asszony madárkiáltása. Telitest.
...némaság. Te én nevem, rejtett összhangzat,
megbocsátás. Ki, kinek és miért? bennem – ismétlem önmagam.[1][1] Az anima (latin eredetű szó, jelentése: lélek) a nő kollektív képe a férfiban. A női rész a férfi tudattalanjában, az ő "belső nőképe". E női kép minden egyes esetben személyessé válik, a mindenkori élettapasztalatok alakítják.A participation mystique kollektív tudattalan egységet jelent. Ha két emberben ugyanaz a tudattalan komplexus egyidejűleg jön létre, akkor egy különös érzelmi hatás alakul ki, a tudattalan lelki tartalom kivetítéséé, amely kettejük között vagy vonzást, vagy taszítást eredményez. Ha egy másik emberrel egyszerre ugyanarról a fontos dologról tudattalanul véleményt alkotok, akkor részben azonosulok vele, és ennek következtében olyan lesz iránta a beállítottságom, mint amilyen lenne az illető komplexushoz akkor, ha az tudatosult volna bennem. Ilyen participation mystique van a szülők és a gyermekek között. Általánosan ismert példa erre az anyós, aki leányával azonosítja magát, és az ő révén tudattalanul mintegy nőül megy a vejéhez; vagy az apa, aki abban a hiedelemben ringatja magát, hogy a fiáról gondoskodik, valahányszor naiv módon arra kényszeríti, hogy neki - tudniillik az apának - a kívánságait teljesítse, például a pályaválasztásnál vagy a nősülésnél. Lásd: C. G. Jung: Seele und Erde (Föld és lélek, fordította Linczényi Adorján). C. G. Jung: Gesammelte Werke. Band 10, pp. 43-65. Walter Verlag AG, Olten 1974Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap