This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Groch, Erik: Píšťalkár

Portre of Groch, Erik

Píšťalkár (Slovak)

Neudržaný moč znútra chladnúcich slabín,
trblet mokvajúcich tkanív
v podbruší,
srieňom pokrytá sklovina odhrnutých tesákov,
vákuovo tiché vytie medzi vlkom
a mesiacom,
niekto, kto vie pískať na prázdnej čiare.

 PublisherLegenda
Source of the quotationDruhá naivita, Edition Ryba
Bookpage (from–to)pp. 90
Publication date

Fujarzysta (Polish)

Niepowstrzymany mocz z wnętrza ziębnących pachwin,
migot jątrzących się tkanek w podbrzuszu,
szronem pokryte szkliwo odsłoniętych kłów,
próżnia cichego wycia między wilkiem i księżycem,
ktoś, kto umie grać na pustej linii.

 PublisherWydawnictwo Zielona Sowa
Source of the quotationStudium. Pismo o nowej literaturze, nr 6 (60) - 1 (61)
Bookpage (from–to)pp. 30
Publication date

minimap