This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chmel, Karol: Štatistika II

Portre of Chmel, Karol

Štatistika II (Slovak)

(Ryszardovi Krynickému)
za stenou doznieva infantka, olej
prepaľuje
plátno, periférne svetlo vrúbi ús-
trednú temnotu, program kultúrnej
spolupráce smeruje nezadrž-
ateľne k masovému or-
gazmu, možno bude nasledovať op-
atrné (artné) vyhlásenie, možno iné ticho,
medicína sa
spolieha na laser, popo-
luška na holuby, zdá sa, že
realita má všeobecnú podporu

 PublisherF.R.&G.
Source of the quotationSpray, modrá mentalita
Bookpage (from–to)pp. 57
Publication date

minimap