This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balla, Vladimír: Holub je vytrvalý letúň

Portre of Balla, Vladimír

Holub je vytrvalý letúň (Slovak)

Ázijská firma postavila v meste na juhu Slovenska továreň na súčiastky do elektronických zariadení a istý slovenský robotník tam pred pár týždňami vyrobil nepodarok. Stáva sa. Šéfovia - cudzinci mu výrobok otrieskali o hlavu, slovenský robotník však na drobných srdnatých pánkov z Kórey ruku nezdvihol. Nijako sa nebránil, celý prikrčený pokračoval v práci a popoludní svoj zážitok vyrozprával chlapom v krčme. Prečo? Preto, lebo radosť zo spontánnej narácie je pre tieto končiny príznačná. Chlapi boli udalosťou ohúrení, aj si zanadávali, aj si objednali ešte po poháriku a... nič. Nekonala sa žiadna revolúcia, žiadne rozbíjanie strojov či vyháňanie cudzincov, slovenský človek a jeho povaha totiž znovu zvíťazili: Cudzí páni (on to vidí takto, Kórejčania tiež: nie zahraniční investori, ale cudzí páni) si na ňom síce v rozpore s elementárnym pracovným právom i dobrými mravmi vyliali zlosť, robotník však vďaka tomu ulovil nový príspevok do veľkej mozaiky príbehov o svojej podriadenosti, poníženosti, utrpení a všeobecnej nepriateľskosti veľkého sveta. Veľký nepriateľský svet sa prostredníctvom rafinovaných trikov v každom storočí a za každého režimu napokon vždy dostal až do srdca maličkej slovenskej domoviny, ktorá akoby z oka vypadla všetkým okolitým domovinám, a nepriateľský svet potom za asistencie tunajšieho obyvateľstva pracoval na vytváraní rozšíreného, zo strany Slovákov dokonca s istou dávkou perverzného masochizmu pestovaného mýtu: toho o holubičej povahe národa pod Tatrami.
Pritom ide naozaj iba o mýtus, pochybný ako iné mýty. A navyše to neznie práve hrdo. Ale ako to vlastne znie? A čo vieme o holuboch? Napríklad: Špinia na sochy hrdinov. Nech si špinia - veď ide o čudných holubičích hrdinov. Ale pozor, holubičia povaha v skutočnosti nie je národná povahová črta, oveľa väčšmi je to starostlivo vypracovaný spôsob boja, prijatá metóda prežitia. Čosi ako karate, kung-fu, čokoľvek podobné. Táto metóda zahŕňa aj kresťanskú schopnosť odpúšťať, ibaže figliarsky modifikovanú: Odpúšťať treba len vtedy, keď k úspechu nevedie iná cesta, a odpúšťa sa iba silnejším, slabším nikdy, tých totiž možno rozdrviť, akéže tam odpúšťanie? Je to kresťanstvo naruby, pričom tento takmer nietszcheovský obrat sa permanentne realizuje práve v tradične kresťanskom spoločenstve. Príkladom je aj onen nešťastný holokaust: Tisovo samostatné Slovensko deportovalo počas 2. svetovej vojny okolo 70 000 Židov. Nemcom i sebe Slováci v tom kritickom období odpustili ochotne a rýchlo úplne všetko, zatiaľ čo Židom nič, lebo vtedy im nemuseli a v desaťročiach po vojne na celú vec zámerne zabudli: S holubičou povahou totiž neoddeliteľne súvisí nesmierne vyvinutá schopnosť zabúdať, pričom sa, samozrejme, zabúda selektívne – na nevhodné okamihy i na celé dejinné obdobia;  takže aj holokaust mohol odplachtiť z národnej pamäte na vtáčích krídlach s dutými kostičkami, až dodnes nadľahčovaný prekrúcaním holých faktov. Lebo: keď netreba zachraňovať vlastnú kožu, holubičia povaha sa nekoná. A toto už nie je súčasť milosrdného mýtu, ale krutá realita. V skrývaní sa za holubičou povahou, v tejto - ako už bolo povedané - metóde bytia, v tomto spôsobe boja o prežitie je totiž hlboko, ale nie dostatočne hlboko, skôr kdesi pod povrchom, zakódované čosi desivé: presvedčenie, že dobro konajú len tí, čo práve nemajú dosť síl a odvahy na konanie zla.
Ale hovorím o Slovákoch?
Hovorím o špecifikách nejakého konkrétneho národa?
Pri pohľade z väčšej diaľky vysvitne, že Slováci sú v podstate rovnakí ako ich ostatní susedia v strednej Európe, azda s tým rozdielom, že veľa Slovákov ešte priveľmi lipne na relatívne čerstvo nadobudnutej štátnosti - nestihli si užiť pocitu samostatnosti a tak sa teraz boja, že sa v spoločnom európskom dome rozplynú ako hmly na úsvite. Myslia si, že by to bola škoda. A pri pohľade zblízka sa zrazu vynorí znepokojujúca otázka: Bol onen pokorný robotník v kórejskej firme vôbec Slovák? Keď sa tu v juhozápadnom kúte Slovenska, kde sa odpradávna miešali národy a kde mestečká patrili raz k jednému, raz k druhému štátu, pozrieš na človeka, nevieš, či vidíš Slováka alebo Maďara. Udrieš robotníka nepodarkom po hlave a on sa sluhovsky zhrbí, vtiahne boľavú hlávku medzi plecia, ty však nemáš šancu uhádnuť, či mu v nej víria slovenské alebo maďarské kalkulácie o výhodách pokory. Nemáš šancu, lebo toto je taký kraj, špeciálna domovina malých nenápadných ľudí, príslušníkov (minimálne) dvoch národov, a rozoznať ich na základe konania či reakcií na podnety  je vylúčené: V záhradnej reštaurácii tu pred teba postavia na stôl pokazené páchnuce pivo s kyslastou príchuťou, a ty nezistíš, či je to prejav  príslovečnej slovenskej alebo maďarskej pohostinnosti - oba národy sa predsa pohostinnosťou vystatujú - a keď to isté urobia hosťovi pri vedľajšom stole a ani jeden z vás nezaprotestuje, nevedno, či to práve predvádzajú holubičiu povahu dvaja Slováci či dvaja Maďari. Isté je, že pri tých stoloch sedia dvaja zbabelci, ktorí si v duchu už pripravujú príbeh o utrpení a ponížení. Holubičia povaha je totiž v podaní hocakého národa predovšetkým z núdze cnosť.
Keď sa mal nedávno uskutočniť zápas ktoréhosi slovenského futbalového mužstva s Partizanom Belehrad, opýtal som sa šoféra nášho úradného automobilu:
„Tak čo? Ako to podľa vás dopadne?“
„Prehráme. Srbi sú blázni.“
Takže: prehráme, lebo Srbi sú blázni. A čo ostáva nám? Nuž iba prehrať a odpustiť im, že boli silnejší. Lenže ak by v ten večer Slováci vyhrali, ulice by zaraz boli plné krikľúňov, ktorí po celý čas vedeli, že blázni sme my a nie Srbi, a hlavne, že je lepšie byť bláznom, a nie krotkým holubom. Inak povedané: Nikto nechce byť holubom, ale niekedy nás k tomu prinútia tí silnejší. Niet v tom žiadnej hodnoty, je to nevyhnutná, s utajovanou bolesťou prijatá hanba. A je to s uvzatosťou zúfalca znovu a znovu aplikovaná  lesť, ktorá sa nám akosi „ušla“, lebo ponuka hodnotnejších hodnôt kdesi na samom začiatku (národných) vekov sa prirýchlo vyčerpala, hodnoty rozchytali tí starší, väčší, priebojnejší. Tí blázni.
V juhoslovenskom Štúrove sa v čase nášho vstupu do Európskej únie konal koncert metalovej skupiny. Jej členovia takisto pochádzajú z tejto zmiešanej, pomotanej oblasti, takže spevák ručal po maďarsky – vo svojom rodnom jazyku. Keď si našiel voľnú chvíľu medzi dvoma skladbami, spomenul si na Európsku úniu a hromovým hlasom oznámil: „Veľké Maďarsko sa znovu zjednocuje!“  A my, slovenskí návštevníci koncertu, sme na tento (veľko)maďarský omyl reagovali mlčaním. Ako inak? Veď to, že vzniká spoločnejšia Európa, je v poriadku, a čo sa týka nejakého veľkého Maďarska, už ho poznáme, aj malé Maďarsko, aj monarchiu, Slovákov teda neohrozí nič, vždy prežili; možno dokonca proti svojej vôli a len akosi podvedome. Nájazdy Turkov ani Hunov ich nezničili, skôr ich čomusi priučili, napríklad tomu, že nie je problém skloniť hlavu a stať sa tureckejším a hunskejším než Turek či Hun, keď treba.
V atlase zvierat píšu, že holub je vytrvalý letúň. Preto stále pokračujeme, viac-menej hrdí na svoju (mýtickú) prehru, ktorá nám pomáha žiť, a teda plní svoj účel. Nevznášame sa síce vysoko, ale letíme. Hoci môže vzniknúť mylný dojem, že v našom prípade nejde ani tak o holuby, ako skôr o lastovičky poľujúce zjari tesne pred dažďom: Bezbranný hmyz, vďakabohu, lieta rovnako nízko ako my, takže sa naň v súvislosti s touto ponižujúcou poľovačkou môžeme kedykoľvek vyhovoriť.


PublisherKafka, 2005

Der Taubencharakter (German)

In einem Unternehmen für mikroelektronische Bauteile, das von einer asiatischen Firma im Süden der Slowakei errichtet worden war, produzierte ein slowakischer Arbeiter vor einigen Wochen ein Stück Ausschuss. Das kommt vor. Seine Vorgesetzten – Ausländer – hauten ihm das Stück um die Ohren, und der slowakische Arbeiter gab den kleinen tapferen Herren aus Korea keine Widerworte. Er wehrte sich nicht, duckte sich und machte weiter. Am Nachmittag, bei seinen Kumpels in der Kneipe aber, packte er aus. Warum? Nun, weil man sich hier gern etwas erzählt...
Was dem Kollegen widerfahren war, schmeckte den Männern überhaupt nicht, sie fluchten, sie kippten noch ein Gläschen, und... – nichts. Eine Revolution fand nicht statt, auch keine Maschinenstürmerei und keine Vertreibung, über alles siegte wieder einmal der slowakische Charakter: Die fremden Herren – und so sehen sich auch die Koreaner selbst gern: als fremde Herren und nicht etwa als ausländische Investoren – hatten zwar gegen Arbeitsrecht und gute Sitten verstoßen, als sie ihre Wut an unserem slowakischen Arbeiter ausließen, doch hatte ihm dieser Vorfall immerhin ermöglicht, seinen Beitrag zum großen Epos der Unterwerfung, der Demütigung, des Leids der Slowaken im Besonderen und der Feindseligkeit der großen Welt im Allgemeinen leisten zu können. Denn noch immer, in jedem Jahrhundert und unter jedem Regime, war es dieser großen feindlichen Welt gelungen, mit allerlei raffinierten Tricks bis ins Herz der kleinen slowakischen Heimat vorzustoßen und so , mit Hilfe der hiesigen Bevölkerung, den Mythos mitzubegründen, den die Slowaken – nicht anders als alle umliegenden Heimatländer – mit einem Schuss perversen Masochismus pflegen: den Mythos vom Taubencharakter der Nation am Fuße der Tatra.
Dabei handelt es sich wirklich nur um einen Mythos, der zu hinterfragen ist wie andere Mythen auch. Der Mythos vom Taubencharakter klingt nicht gerade stolz. Und was wissen wir denn eigentlich über Tauben? Nun, zum Beispiel, dass sie gern auf die Standbilder der Helden kacken. Geschenkt – es handelt sich doch ohnehin nur um wunderliche Taubenhelden. Aber gewarnt sei, wer den Taubencharakter als nationalen Wesenszug versteht – in Wahrheit handelt es sich vielmehr um eine sorgfältig ausgeklügelte Kampftechnik, ein allgemein anerkanntes Überlebensprinzip. So ähnlich wie Karate, Kung-Fu oder dergleichen. Diese Kampftechnik schließt auch die christliche Tugend des Verzeihens mit ein, allerdings schlau gewendet: Man verzeiht, wenn einem nichts anderes mehr übrig bleibt. Und auch nur dem Stärkeren, dem Schwächeren nie und nimmer – den kann man doch zerschmettern, wozu also verzeihen? Das ist sozusagen ein vom Kopf auf die Füße gestelltes Christentum, ein nahezu Nietzscheanischer Salto, der aber besonders gern in traditionell christlichen Gesellschaften praktiziert wird. Ein Beispiel dafür ist auch der unselige Holocaust: Die damals selbständige Slowakei unter Präsident Jozef Tiso deportierte rund 70 000 Juden während des Zweiten Weltkriegs. Den Deutschen und sich selbst verziehen die Slowaken in jener kritischen Zeit willig und zügig und absolut alles, den Juden hingegen nichts. War auch nicht nötig damals, und nach dem Krieg vergaßen sie die ganze Angelegenheit. Ein Zufall war das nicht, denn dem Taubencharakter ist eine hoch entwickelte Fähigkeit des Vergessens zu eigen – selbstverständlich eine hoch selektive –, der unpassende Augenblicke ebenso zum Opfer fallen können wie ganze historische Epochen. So konnte auch der Holocaust dem nationalen Gedächtnis entgleiten, als wären ihm Flügel gewachsen – bis zum heutigen Tag wird er heruntergespielt. Denn der Taubencharakter ist nicht immer und überall zu haben: Wo es nicht die eigene Haut ist, die man retten muss, wird man ihn vergeblich suchen. Und das ist kein Teil eines barmherzigen Mythos mehr, sondern grausame Realität. Denn der Seinsweise, die sich so gern hinter dem Taubencharakter versteckt, jener Technik des Überlebenskampfes, ist tief, bloß nicht tief genug, etwas Grauenvolles einkodiert: Die Überzeugung, dass nur der gut handelt, dem es gerade an Kraft und Mut zum Bösen fehlt.
Aber spreche ich denn von den Slowaken? Spreche ich von den spezifischen Charakteristika einer bestimmten Nation? Bei etwas mehr Distanz stellt sich heraus, dass die Slowaken im Grunde nicht anders sind als ihre mitteleuropäischen Nachbarn, vielleicht mit dem Unterschied, dass viele Slowaken noch sehr an der relativ frisch erworbenen Staatlichkeit hängen – sie haben das Gefühl der Selbständigkeit noch nicht auskosten können. Um so größer ihre Furcht, im gemeinsamen europäischen Haus zu verschwinden wie der Morgennebel. Und das wäre doch schade, oder? Bei näherer Betrachtung meiner Geschichte taucht plötzlich die beunruhigende Frage auf: War denn jener demütige Arbeiter in der koreanischen Firma überhaupt ein Slowake? Wer hier im südwestlichen Winkel der Slowakei, wo sich die Völker seit jeher vermischen und wo die Kleinstädte mal zu dem einen und mal zu dem anderen Staat gehörten, einen Menschen erblickt, weiß nicht, ob es ein Slowake ist oder ein Ungar. Ein Arbeiter, dem ein Stück Ausschuss vor die Füße geworfen wird, der sich devot duckt, den Kopf einzieht – da weiß man nicht, ob es nun ein slowakischer oder ungarischer Kopf ist, der flugs die Option der Untertänigkeit durchkalkuliert. Denn das ist hier so eine Gegend, eine spezielle Heimat kleiner unauffälliger Menschen, Angehöriger (mindestens) zweier Nationen, und diese auf Grund ihrer Taten oder Reaktionsweisen auseinander zu halten, ist unmöglich: Im Biergarten serviert man eine verdorbene säuerlich riechende Molle – unmöglich zu sagen, ob das nun ein Ausdruck der legendären slowakischen oder ungarischen Gastfreundschaft ist, brüsten sich doch beide Nationen damit. Und wenn dem Gast am Nachbartisch das Gleiche widerfährt und wenn keiner protestiert, dann weiß man wieder nicht, ob da nun gerade zwei slowakische oder zwei ungarische Taubennaturen an den Tischen sitzen. Sicher ist nur, dass es zwei Feiglinge sind, die sich im Geiste schon mal eine Geschichte von Leid und Erniedrigung zurecht legen. Denn der Taubencharakter, gleich welcher Nation er angehört, macht vor allem eins: aus der Not eine Tugend.
Als unlängst eine slowakische Fußballmannschaft gegen „Partisan Belgrad“ antreten sollte, fragte ich den Chauffeur unseres Dienstwagens: „Na, was glauben Sie, wie geht es aus?“ „Wir verlieren. Die Serben sind verrückt.“
Also: Wir verlieren, weil die Serben verrückt sind. Und was bleibt uns übrig? Na, zu verlieren natürlich und ihnen zu verzeihen, dass sie stärker waren. Würden an diesem Abend jedoch die Slowaken gewinnen, wären die Straßen plötzlich voller Schreihälse, die immer schon gewusst haben, dass wir die Verrückten sind und nicht die Serben, und vor allem, dass es besser ist, verrückt zu sein, und nicht eine handzahme Taube. Anders gesagt: Niemand will eine Taube sein, doch manchmal zwingen uns die Stärkeren dazu. Es ist eine unausweichliche, mit unterdrücktem Schmerz akzeptierte Schmach. Und zugleich eine mit dem Starrsinn des Verzweifelten immer und immer wieder angewandte List, die uns irgendwie „zuteil geworden ist“, denn alles was besser ist, haben uns die Älteren, Größeren, Durchsetzungsfähigeren von Anbeginn der (nationalen) Zeiten weggeschnappt. Diese Verrückten!
In der südslowakischen Stadt Štúrovo fand in der Zeit unseres EU-Beitritts das Konzert einer Heavy Metal Band statt. Ihre Mitglieder stammten auch aus jener vermischten, komplizierten Region, der Sänger röhrte ungarisch – seine Muttersprache. Zwischen zwei Songs entsann er sich plötzlich der Europäischen Union und brüllte ins Mikrofon: „Großungarn wird wieder vereint!“ Und wir, die slowakischen Konzertbesucher, reagierten auf diesen (groß)ungarischen Irrtum mit Schweigen.
Was sonst? Dass ein gemeinsames Europa entsteht, ist in Ordnung, was ein gewisses Großungarn anbelangt, das kennen wir schon, Kleinungarn auch, ebenso die Monarchie – die Slowaken haben alles und immer überlebt; vielleicht sogar gegen ihren Willen und eher unbewusst. Weder die Anstürme der Türken noch die der Hunnen vermochten uns zu vernichten, eher haben wir von ihnen gelernt – zum Beispiel, wie einfach es ist, den Kopf einzuziehen und türkischer und hunnischer zu werden als ein Türke oder Hunne, wenn es denn sein muss.
Im Atlas der Tiere steht, der Tauber sei ein ausdauernder Flieger. Deswegen machen wir immer weiter, mehr oder minder stolz auf unsere (mythische) Niederlage, die uns zu leben hilft, und damit ihren Zweck erfüllt. Allzu hoch steigen wir nicht hinauf, wir halten uns gern über dem Boden – mag es auch den falschen Eindruck entstehen lassen, dass es sich in unserem Fall gar nicht um Tauben, sondern vielmehr um Schwalben handelt, die im Frühsommer, kurz vor dem Regen, auf Jagd sind: Das wehrlose Ungeziefer fliegt, gottlob, ebenso flach wie wir. So dass wir uns bei dieser Erniedrigung jederzeit herausreden können.


Source of the quotationDer Taubencharakter, Zeitschrift Kafka

minimap