This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Šulej, Peter: Poézia ľadu

Portre of Šulej, Peter

Poézia ľadu (Slovak)

v hĺbke
           
(kde?)
v; nehybnej hĺbke
kryštalizuje poézia ľadu
(excentricky povysunuté E.G.O)
periskop na zamrznutej hladine
relatívne nekonečný priestor
                        (ako?)
bez; stopových prvkov empatie
s; vypnutým emočným čipom
                        (prečo?)
fixovaný chrobák v živici stromu
ikonka v rohu monitora – kliknutie
striedanie dôb ľadových
zvláštna fraktálna štruktúra vpísaná
do; každého znaku/náznaku/pohybu
                                   (kedy?)
z; tela už nie pot len srieň
tečenie tvojho ja v podobe hélia
pokus o:
kontakt = sonda v mesačnej pustatine
                                   (pretože!)
od; poézie ľadu
nič nečakať nič nechcieť
(úzkosť <—> strach)
ani teplo ani chlad


Výberová databáza "ľadových" slov a výrazov:

lád, srieň,
doba ľadová, jaskyňa, hélium, dusík, sneh, snehuliak, holomráz, mesiac,. zima, Pankrác, Servác, Bonifác, chlad, chladnokrvný, chladnička, Algida, omrzliny, sever, polárny, zamrznúť, cencúľ, ciageľ, stalaktit, stalagnát, kryha, iglu, eskymák, Grónsko, bŕŕŕŕ, telefón, tv, reč, hieroglyf, písané znaky, karikatúra, kameň, seminár, rozhovor, dedinčan, twist, internet...

 PublisherDrewo a srd
Source of the quotationPop
Publication date

Poezja lodu (Polish)

w głębinie
           
(gdzie?)
w; nieruchomej głębinie
krystalizuje się poezja lodu
(ekscentrycznie wystające E.G.O.)
peryskop na zamarzniętej powierzchni
relatywnie nieskończona przestrzeń
                                  
(jak?)
bez; śladowych pierwiastków empatii
z; wyłączonym chipem emocjonalnym
                                  
(dlaczego?)
chrząszcz utrwalony
w żywicy drzewa
ikonka w rogu monitora – klik
następstwo epok lodowcowych
dziwna struktura fraktalu wpisana
do; każdego znaku/ objawu /ruchu
                                  
(kiedy)
z; ciała już nie pot ale szron
pływanie twojego ja na podobieństwo helu
staranie o:
kontakt = sonda w księżycowej pustce
                                  
(dlatego!)
od; poezji lodu
niczego nie oczekiwać niczego nie chcieć
(niepokój < = > strach)
ani ciepło ani zimno


Wybór z bazy danych "lodowatych" słów i wyrazów:

lód, szron, epoka lodowcowa, grota, hel, azot, śnieg, bałwan, gołoledż,
księżyc, zima, Kacper, Melchior, Baltazar, zimno, zimnokrwisty, lodówka, Algida, odmrożenia, północ, polarny, zamarznąć, sopel, stalaktyt, stalagmit, kra, igloo, Eskimos, Grenlandia, brrr, telefon, TV, język, hieroglif, słowo pisane, karykatura, kamień, seminarium, rozmowa, wieśniak, twist, internet...

 PublisherArs Cameralis Silesiae Superioris
Source of the quotationWiersze
Bookpage (from–to)pp. 30
Publication date

minimap