This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Šulej, Peter: Geografické informačné systémy (GIS)

Portre of Šulej, Peter

Geografické informačné systémy (GIS) (Slovak)

rád by som si namaľoval ústa
(presne umiestniť do priestoru)
rád vytiahol Linku
program ktorý nevedie nikam
(označiť x,y,z)
protoprogram ktorý by mohol
keby si však naozaj chcela
(niekde v oblasti súhvezdia Cassiopeia)
rád by som si nalakoval nechty
rád by som si obliekol tvoje – budeš nahá
projekcia projekcie tých iných
cesta ktorá vychádza
smeruj ju k...

rád by som pil z prameňa
(potreba poznania na stavbu)
rád by som si namočil koláčik do kávy
dezinterpretácia očividného
cesta vedie údolím tvojej miechy
aj hlbšie aj
keby si však naozaj naozaj chcela
cielené vytesňovanie
(lode – korábu schopnej letieť)
+ (plus) recipročné
a čo keď ani/ani?
(opäť letieť)

 PublisherDrewo a srd
Source of the quotationPop
Publication date

minimap