This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Štrpka, Ivan: Súradnice pre rozbehnutých chrtov

Portre of Štrpka, Ivan

Súradnice pre rozbehnutých chrtov (Slovak)

Naše stopy jasne plynú mimo nás,
naša skutočnosť sa smeje na nás z obrazov.
Čosi neuchopiteľne jasné sa hýbe stále
mimo nás a dýcha na nás
z prázdnych rúch a obrusov.

Čo beží v našich telách ? Hustnúci
hmlistý zhluk vášne skladu a rozkladu
prachu s krvou pri smerovaní za nejasným
poslaním mat účel, odkrývať, stíhať,
zahusťovať to živé prázdno páchnuce po duši ?
Mať kontakt tela s horúcou predstavou ?

Kto koho ženie ?
Čo stále beží v našich telách ?
Čo potichu tak neznesiteľne a vytrvalo
dĺži ich bledý letmo kĺzajúci tieň ?Uploaded byRépás Norbert
PublisherDas Wunderhorn; Auflage: 1
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn)
Bookpage (from–to)87-87
Publication date

minimap