This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Štrpka, Ivan: Mistrz Mu o niewidzialnym piasku (Majster Mu o neviditernom piesku in Polish)

Portre of Štrpka, Ivan

Back to the translator

Majster Mu o neviditernom piesku (Slovak)

Nie ja. Svet
je (veľká) kopa,
(ktorá sa vŕši a rastie ďalej).

Svet je veľká vŕšiaca sa
kopa.

Svet je (veľká) kopa, ktorá
sa stále vŕši (na seba)
a tým ubúda, stráca sa, mizne,
zaniká.

Svoje veci nechávam (pokojne)
nech sa vŕšia na seba. A pre mňa
je to spôsob, ako
stúpať (vystupovať) na vrchol a
zostupovať súčasne (bez príkrosti)
bez pohnutia sa z miesta,

na ktorom som svetom ja.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationMajster Mu a ženské hlasy
Bookpage (from–to)pp. 90
Publication date

Mistrz Mu o niewidzialnym piasku (Polish)

Nie ja. Świat
jest (wielką) stertą
(która wciąż rośnie).

Świat jest wielką wznoszącą się
stertą.

Świat jest (wielką) stertą, która
stale wznosi się (nad siebie),
i w ten sposób ubywa, zatraca się,
zanika.

Swoje sprawy zostawiam w spokoju,
niech się piętrzą. Dla mnie
to sposób, jak
wspinać się (wychodzić) na szczyt
i schodzić jednocześnie (bez pokonywania stromizn)
bez ruszania się z miejsca,
na którym światem jestem ja.

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 25
Publication date

minimap