This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hevier, Daniel, Slovak Reception

Image of Hevier, Daniel
Hevier, Daniel
(1955–)

Reception

Charakteristika tvorby
Daniel Hevier je takmer univerzálnou tvorivou osobnosťou: píše poéziu i prózu, eseje, piesňové texty a scenáre, je dramatikom i prekladateľom, zostavovateľom mnohých antológií. Už kvantitatívne rozsiahle dielo sústavne vykazuje znaky vysokej umeleckej kvality, tvarovej originality a nestráca nič zo svojej čitateľskej príťažlivosti. Zázračné, ale nie zlé dieťa slovenskej poézie sedemdesiatych rokov, keď svojimi zbierkami (Motýlí kolotoč, S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje) znova vniesol do poézie ducha ľahkosti a hravosti, bohatú hýrivú metaforiku a vtip. Nasledovali zbierky z prvej polovice osemdesiatych rokov: Nonstop, Elektrónkový klaun, Muž hľadá more, ktoré boli ohlasom generácie zbavujúcej sa ideologických klišé a pseudobásnického balastu, očarenej už viac mestom ako dedinou, schopnej vnímať svet autenticky a všetkými zmyslami – poznávať jeho vône, chute a farby, ale začínajúcej už objavovať aj tienisté stránky života a skutočnosti. Kritika v súvislosti s týmito zbierkami hovorila o plnovýznamovej hre obraznosti, životodarnej mágii súčasnosti či type senzitívneho spontánneho lyrika a označila Heviera za najpozoruhodnejší talent mladej slovenskej poézie. Po úspešnej lyrike pre dospelých prichádza Hevier s rovnako úspešnou a originálnou lyrikou pre deti. Už tu sa prejavujú viaceré znaky, ktoré sa neskôr stanú pre jeho tvorbu pre deti (poéziu i prózu) charakteristické: hravá lyrickosť, pritlmená komika, majstrovská práca s akustikou slova, výrazová hutnosť básnického i prozaického tvaru, v ktorom vtipný nápad dokáže stmeliť a zorganizovať zvukovú, rytmickú a kompozičnú stránku umeleckej výpovede. Hravosť Hevierovej poézie má veľa spoločného s detskou hravosťou. Pritom sú jeho detské knihy premyslene komponované a autor v nich úzko spolupracuje s ilustrátorom a typografom – čo v jeho posledných detských knihách vyústilo do vlastného ilustrovania a grafickej úpravy niektorých jeho kníh. Hevierove texty pre deti kotvia spravidla v skutočnosti, ale v rovnakej miere ich modeluje aj autorova fantázia. Hevier má veľký zmysel pre slovné hry, ktoré sú často funkčným prvkom stavby jeho rozprávok. Originálna hra s poetickými predstavami dáva jeho rozprávkam nezmeniteľný lyrický pôvab i istú filozofickú hĺbku. Po rokoch, v ktorých sa Hevier intenzívne venoval vydavateľskej a editorskej činnosti sa znova vracia do poézie zbierkami Básne z reklamnej kampane na koniec sveta, Biele horí najdlhšie a výberom svojich piesňových textov Hrdzovlasá, ktoré nezmenšenou originalitou básnickej výpovede potvrdzujú Hevierovo miesto v modernej slovenskej poézii. (Anton Baláž)

Ocenenia
Zápis na čestnú listinu IBBY za dielo Kam chodia na zimu zmrzlinári
1994 – Trojruža – cena za celoživotné dielo pre deti
Cena Zväzu slovenských spisovateľov – Krajina Zázračno
Cena vydavateľstva Mladé letá – Kam chodia na zimu zmrzlinári
1. miesto v čitateľskej ankete o Najpopulárnejšieho spisovateľa za rok 1996

Literature ::
Translation ::

minimap