This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ondruš, Ján, Slovak biography

Image of Ondruš, Ján
Ondruš, Ján
(1932–2000)

Biography

Patrí medzi najvýznamnejších povojnových slovenských básnikov. Medzinárodne uznávaným sa stal aj vďaka niekoľkým prekladom do cudzích jazykov. Narodil sa v Novej Vieske, jeho rodičia (vysídlenci z Maďarska) sa presťahovali čoskoro do Trnavy, kam chodil do školy. Zmaturoval v Nitre v roku 1950. V 50. rokoch začal študovať v Prahe na Ústave politických a hospodárskych vied. V dôsledku pľúcnej choroby bol však donútený štúdium prerušiť. Po pobyte v nemocnici začal pracovať ako úradník v Novákoch, neskôr sa stal knihovníkom v Trnave a Modrom Kameni. Od roku 1958 pracoval v Divadle J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, od roku 1961 bol na invalidnom dôchodku.

Poéziu začal písať v 50. rokoch. V roku 1956 mu vyšli prvé básne v Mladej tvorbe; v tom istom roku sa stretol s básnikmi Jánom Stachom (*1936) a Ľubomírom Feldekom (*1936), s ktorými vytvoril neformálne básnické združenie Trnavská skupina. Táto skupina bola známa presadzovaním konkretizmu v poézii a odklonom od schematizmu slovenskej povojnovej lyriky. Angažoval sa aj ako prekladateľ, no prekladal jediného autora: srbského básnika Vaska Popu. V 90. rokoch vyšli Ondrušovi preklady v Nórsku, roku 1997 v Bulharsku. V 90. rokoch založil Ondrušov brat nadáciu „Studňa“, ktorá podporuje vydania Ondrušovho diela a poéziu všeobecne.

Je jediným slovenským básnikom po 2. svetovej vojne, ktorý si zaslúži atribút absolútneho básnika, pretože úplne odolal deštruktívnemu tlaku ideológií, a pritom svojou poéziou reagoval na stav povojnového ľudstva. Ide o veľkého básnického existencialistu. Ondrušova báseň "žije jazyk ako drámu", o čom vydáva svedectvo posledná zbierka Ovca vo vlčej koži (1997). Autor celé svoje dielo v posledných rokoch prepracoval a vydal v knihe Prehĺtanie vlasu, a preto túto jeho podobu treba pokladať za definitívnu a autorizovanú.

Poézia:
- Dobré ráno každé ráno (v rukopise)
- Vajíčko (1958, na zásah cenzúry nevyšlo, 1984)
- Šialený mesiac (1965)
- Posunok s kvetom (1968)
- V stave žlče (1968)
- Kľak (1970)
- Mužské korenie (1972)
- Pamäť (1982, výber)
- Prehĺtanie vlasu (1996, „prepísaný“ výber neautorizovanej prvotiny)
- Ovca vo vlčej koži (1997)
- Básnické dielo (Ján Ondruš) (2011, 1.vydanie, súborné básnické dielo)

Zdroje:
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-ondrus
- https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Ondru%C5%A1
- http://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-ondrus-337
- http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=135

Literature ::
Translation ::

minimap