This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Rúfus, Milan, Slovak biography

Image of Rúfus, Milan
Rúfus, Milan
(1928–2009)

Biography

Narodil sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. V rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia zostal na univerzite, kde pôsobil ako asistent, neskôr docent dejín českej literatúry 19. a 20. storočia až do odchodu do dôchodku. V rokoch 1971 – 1972 pôsobil na Instituto Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Žije a tvorí v Bratislave.

Literature ::
Translation ::

minimap