This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gašparovič Hlbina, Pavel, Slovak biography

Image of Gašparovič Hlbina, Pavel
Gašparovič Hlbina, Pavel
(Pavel Gašparovič Hlbina)
(1908–1977)
 

Biography

Bol slovenský kňaz, básnik, teoretik a prekladateľ. Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval vo Veľkých Kršteňanoch, Trnave, Nitre a napokon v rokoch 1929 – 1934 študoval katolícku teológiu v Prahe. Pôsobil ako kňaz na rôznych farách (napr. Rosina, Bošáca, Konská, Raková, Divina, Veľké Chlievany, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom) a od roku 1945 až do svojej smrti bol správcom fary v Bobote.


Hlbina bol najerudovanejší člen Katolíckej moderny. Jeho dielo vychádzalo z Bremonda formuluje program tzv. absolútnej, čistej poézie. V roku 1933 zostavil s R. Dilongom Antológiu mladej slovenskej poézie - 1. programové vyhlásenie básnikov Katolíckej moderny.


Literárnej tvorbe sa začal venovať ešte počas stredoškolských štúdií, neskôr svoje diela publikoval v časopisoch Slovenské pohľady, Elán a časopisoch katolíckej moderny, ku ktorej sa hlásil (napr. Postup, Kultúra, Verbum, Prameň, Obroda a iné). Knižne debutoval zbierkou básní Začarovaný kruh v roku 1932. Odmietal surrealizmus, no je považovaný za vedúcu osobnosť slovenskej katolíckej moderny. Jeho diela sú inšpirované najmä modernou francúzskou poéziou (Charles Baudelaire, Paul Claudel, Arthur Rimbaud a i.), ktorých diela taktiež prekladal do slovenčiny. V jeho tvorbe sa prelína kresťanská mystika s citovým nepokojom, motívmi lásky, hľadaním nadpozemského sveta a večnosti. Okrem básnickej tvorby a prekladov sa venoval tiež písaniu recenzií.

Zdroje:
https://hlbina.velkekrstenany.eu/zivotopis
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Ga%C5%A1parovi%C4%8D_Hlbina

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap