This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gašparovič Hlbina, Pavel, Slovak bibliography

Image of Gašparovič Hlbina, Pavel
Gašparovič Hlbina, Pavel
(Pavel Gašparovič Hlbina)
(1908–1977)
 

Bibliography

Básnické zbierky

    1932 – Začarovaný kruh
    1933 – Cesta do raja, Urbánek a spol, Trnava, obálka Rudolf Fábry, 600 výtlačkov
    1935 – Harmonika. Bratislava: Sväz slovenského študentstva v Bratislave, nákladom L. Mazáča v Prahe, 1935. 74 s. (Kniha vychádza ako 51 zväzok Edície mladých slovenských autorov, ktorú vedie Ján Smrek; obálku pripravil A. V. Hrstka, vytlačil v počte 1500 kusov M. Knapp v Prahe (Karlín).
    1937 – Dúha
    1939 – Belasé vŕšky. Trnava: Urbánek a spol, 1939. 89 s. (Kniha vyšla ako 9. zväzok edície Prameň, náklad 600 výtlačkov, obálku pripravil R. Fabry).
    1946 – Mŕtve more
    1947 – Mračná. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1947. 54 s. (Knižka vychádza ako 8. zväzok edície Dom, obálku pripravil Š. Cpin).
    1947 – Podobenstvá. Martin: Matica slovenská, 1947. 52 s. (Kniha vyšla v edícii Knižnica Slovenských pohľadov vo formáte A5, upravil ju Daniel Šulc, výkonným redaktorom bol Ivan Kusý).
    1950 – Ozveny slnka
    1952 – Mierové ráno
    1955 – Ruže radosti. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1955. 80 s. (Knižka vyšla ako 55 zväzok v edícii Pôvodná poézia, šéfredaktor Š. Žáry, zodpovedný redktor - P. Bunčák, technický redaktor - I. Brázda, korektorka - T. Sokolová, výtvarník - J. Baláž, 2200 výtlačkov).

Zdroj:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Ga%C5%A1parovi%C4%8D_Hlbina

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap