This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: Ciepły deszcz

Portre of Zagajewski, Adam

Ciepły deszcz (Polish)

Wieczorem, w obcym mieście, szedłem 
ulicą, która nie miała imienia. 
Coraz głębiej zanurzałem się w obcość, 
w gęstą wiosnę, po stopniach kamiennych. 

Padał ciepły deszcz i ptaki śpiewały 
cicho; czułość była w ich głosach dalekich. 
Syreny statków płakały w porcie, 
żegnając się z ziemią znajomą. 

W otwartych szeroko oknach kamienic 
stały postaci ze snów moich i twoich, 
i wiedziałem, że idę w przyszłość, w epokę 
minioną, jak pielgrzym do Rzymu. Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttps://poezja.org/wz/Zagajewski_Adam/

Meleg eső (Hungarian)

Este, egy idegen városban, mentem
egy utcán, melynek nem volt neve.
Egyre mélyebbre merültem az idegenségben,
a sűrű tavaszban, a kőlépcsőkön.

Meleg eső hullott, és a madarak halkan
daloltak; távoli hangjukban gyöngédség bújt.
A hajók szirénjei sírtak a kikötőben,
búcsúzkodtak az ismerős földtől.

Az épületek szélesre tárt ablakaiban
általam és általad álmodott alakok álltak,
és tudtam, a jövőbe tartok, egy letűnt
korba, akár egy zarándok Rómába.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.avorospostakocsi.hu/

minimap