This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Trzy słowa najdziwniejsze

Portre of Szymborska, Wisława

Trzy słowa najdziwniejsze (Polish)

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 

Kiedy wymawiam słowo Cisza, 
niszczę ją. 

Kiedy wymawiam słowo Nic, 
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycieminimap