This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Někteří mají rádi poezii (Niektórzy lubią poezję in Czech)

Portre of Szymborska, Wisława

Niektórzy lubią poezję (Polish)

Niektórzy - 
czyli nie wszyscy. 
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. 
Nie licząc szkół, gdzie się musi, 
i samych poetów, 
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. 

Lubią - 
ale lubi się także rosół z makaronem, 
lubi się komplementy i kolor niebieski, 
lubi się stary szalik, 
lubi się stawiać na swoim, 
lubi się głaskać psa. 

Poezję - 
Tylko co to takiego poezja. 
Niejedna chwiejna odpowiedź 
na to pytanie już padła. 
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 
Jak zbawiennej poręczy. PublisherWydawnictwo a5, Poznań
Source of the quotations. 9.
Publication date

Někteří mají rádi poezii (Czech)

Někteří –

čili ne všichni.

Dokonce ani většina všech, ale menšina.

Když nepočítáme školy, kde se to musí,

a básníky samé,

budou to asi tak dva z tisíce.

 

Mají rádi –

ale mají rádi i nudlovou polívku,

mají rádi komplimenty a modrou barvu,

mají rádi starou šálku,

mají rádi trvání na svém,

mají rádi hlazení psa.

 

Poezie –

jenže co je to poezie.

Nejedna nerozhodná odpověď

na tuhle otázku už padla.

A já nevím a nevím a držím se toho

jako spásného opěradla.PublisherMladá Fronta
Source of the quotationKonec a počátek
Bookpage (from–to)123
Publication date

minimap