This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mickiewicz, Adam: Over water (Nad wodą ... in English)

Portre of Mickiewicz, Adam

Nad wodą ... (Polish)

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;

Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.

A woda jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam.
I dumne opoki czoła
I błyskawice - pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.Over water (English)

Over water wild and clear
Crags stand in rows.
In its limpid glass appear
Their black brows

Over water wide and clear
Thunder clatters.
In its limpid glass appear
Lightning's glitters.

And the water wide and clear
Does still a limpid glass appear.

I see this water all around,
Reflect it all as i a glass.
And the crag's brow black and proud,
The lightning flash - I see and pass.

The crags must stand and lour,
The clouds condense in shower,
The lightning crash and go,
And I must flow, must flow,
must flow.minimap