This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mickiewicz, Adam: Nad vodou cistou a sirou (Nad wodą ... in Czech)

Portre of Mickiewicz, Adam

Nad wodą ... (Polish)

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;

Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.

A woda jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam.
I dumne opoki czoła
I błyskawice - pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.Nad vodou cistou a sirou (Czech)

Nad vodou čistou a širou

se řada skalisek zvedá

a voda tůní svou čirou

odleskla černé jich tvary;

 

nad vodou čistou a širou

proplula oblaka šedá

a voda tůni svou čirou

odleskla męfiavé cáry;

 

nad vodou čistou a širou

prolét blesk, hrom houkl hrozné

a voda tůní svou čirou

odleskla světlo, zvuk dozněl.

 

A voda, jak předtím čirá,

dál stojí čistá a širá.

 

Tu vodu v očích svých mám,

vše věrně zrcadlím tam,

i hrdé obrysy skal

i blesky — a pak jdu dál.

 

Skály musí stát a hrozit,

oblaka zas deště vozit,

blesky hřmíc a v dálce hynout,

a já plynout, plynout, plynout.PublisherOdeon, Praha,
Source of the quotationVyhnanec zivlu
Bookpage (from–to)130-131
Publication date

minimap