This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Miłosz, Czesław: The Second Space (Druga przestrzeń in English)

Portre of Miłosz, Czesław

Druga przestrzeń (Polish)

Jakie przestronne niebiańskie pokoje!
Wstępowanie do nich po stopniach z powietrza.
Nad obłokami rajskie wiszące ogrody.

Dusza odrywa się od ciała i szybuje,
Pamięta, że jest wysokość
I jest niskość.

Czy naprawdę zgubiliśmy wiarę w drugą przestrzeń?
I znikło, przepadło i Niebo, i Piekło?

Bez łąk pozaziemskich jak spotkać Zbawienie?
Gdzie znajdzie sobie siedzibę związek potępionych?

Płaczemy, lamentujemy po wielkiej utracie.
Porysujmy węglem twarze, rozpuszczajmy włosy.

Błagajmy, niech nam będzie przywrócona
Druga przestrzeń.The Second Space (English)

The heavenly halls are so spacious!
Acsend to them on stairs of air.
Above white clouds the hanging celestial gardens.
A soul rips off from the body and soars.
It remembers there's up and down.
Have we really lost faith in a second space?
They dissolved, disappeared, both heaven and hell?
Without unearthly meadows how will one meet salvation?
Where will the gathering of the damned find its abode?
Let us weep, lament the enormous loss.
Let us smear our faces with coal, disarrange our hair.
Let us implore, so that it is returned to us,
The second space.
minimap