This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Maj, Bronisław : Znaky (Znaki in Slovak)

Portre of Maj, Bronisław

Znaki (Polish)

Mowo, Litero – byłem ci wierny? potrafiłem
służyć? Ale zawsze od życia słów wolałem życie
takich jak ja: biedną zachłanną krzątaninę
wśród pobłażliwych rzeczy, drzew, kamieni. Tyle
pożądań, lęku, snów, trudu, bólu, nadziei, rozpaczy – nigdy
nie wysłowionych. A trwają: przemieniając się, zmieniając
osoby, niewysłowione, trwają. I jeśli kochałem słowa
to tylko imiona – tych, których kochałem: kobiet
i mężczyzn, gór, ulic, rzek, krain, niewysłowione. I święte
pismo świata: znaki na niebie i ziemi,
niewysłowione — w spojrzeniach, dotyku, w głosach
miast i żywiołów, w czasie; całe powietrze, całe
morze znaków: zanurzam w nim usta, oczy,
ręce, moje ręce są żywe: pragną
żywych
rąk.Publisher Znak, Kraków
Source of the quotationŚwiatło
Bookpage (from–to)s. 5-7.
Publication date

Znaky (Slovak)

Reč, Písmeno - bol som ti verný? Bol som schopný
slúžit?
Ale vždy som pred životom slov dával prednost životu
takých ako ja: úbohé dychtivé hemženie
medzi zhovievavými vecami, stromami, kameňmi. Tolko
túžob,
strachu, snov, námahy, bolesti, nádeje, zúfalstva nikdy
nevysloveného. A všetko to trvá: premieňa sa, premieňajúci
osoby, nevyslovené; všetko to trvá. A ak som mal rád slová,
to len mená - tých, ktorých som miloval: žien aj
mužov, hôr, ulíc, riek, krajín, nevyslovené. A sväté
písmo sveta: zna ky
na nebi a zemi,
nevyslovené
- v pohľadoch, dotyku, v hlasoch
miest
a živlov, v čase; celý vzduch, celé
more znakov: ponáram doň ústa, oči,
ruky,
moje ruky sú živé: túžia
po živých
rukách.PublisherDrewo a srd, Bratislava
Source of the quotationSvetlo a iné básne
Bookpage (from–to)s. 10-13.
Publication date

minimap